/* * funkce pro praci s formularem */ var form_errors = { 'errors': 'Ve formuláři jsou následující chyby, prosím, opravte je:', 'missing-subject': 'Není vyplněný předmět', 'missing-text': 'Není vyplněný text', 'missing-name': 'Není vyplněné jméno', 'missing-surname': 'Není vyplněné příjmení', 'missing-address1': 'Není vyplněná adresa', 'missing-city': 'Není vyplněné město', 'missing-email': 'Není vyplněný e-mail', 'missing-auth': 'Není vyplněný autorizační kód, prosím přepište číslo z obrázku', 'invalid-email': 'Neplatná e-mailová adresa, použijte formát jmeno@domena.cz', 'invalid-tel': 'Neplatné telefonní číslo, použijte formát +XXX XXX XXX XXX' }; /* * kontrola zakladnich povinnych prvku formulare */ function checkFormForm(check_address,check_auth) { var ok = true; var error = ""; if(check_address) { var reqs = ['subject', 'text', 'name', 'surname', 'address1', 'city', 'email']; } else { var reqs = ['subject', 'text', 'name', 'surname', 'email']; } if(check_auth) { reqs.push("auth"); } // povinna pole for(i = 0; i < reqs.length; i++) { var req = reqs[i]; var value = $F('form-' + req).trim(); if(value == '') { ok = false; error += '\n' + form_errors['missing-' + req]; } } // kontrola telefonu var tel = $F("form-tel").trim(); if(tel != "" && ! checkTel(tel)) { ok = false; error += '\n' + form_errors['invalid-tel']; } // kontrola e-mailu var email = $F("form-email").trim(); if(email != "" && ! checkEmail(email)) { ok = false; error += '\n' + form_errors['invalid-email']; } if(! ok) { alert(form_errors['errors'] + error); return false; } return true; }